Et sterkt fagpanel har vært med i utviklingen av Min første ABC!

I utviklingen av Min Første ABC har vi hatt gleden av å samarbeide med et spennende fagpanel bestående av erfarne fagpersoner som innehar en variert og rik bakgrunn innen lese- og skriveopplæring:

Liv Engen, dr. philos, har jobbet som lærer og logoped. Hun har mange års praksis som lærer i grunnskolen, og arbeider nå som førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking ved Høgskolen i Stavanger. Engen er spesielt opptatt av tema som begynneropplæring i lesing, lesestimulering, leseforståelse og kartlegging av leseferdighet. Hun har blant annet hatt ansvar for utvikling av nasjonale kartleggingsprøver i lesing for småskoletrinnet, og gitt ut bøkene “Lærerens ABC” og ”Foreldrenes ABC”.

Henning Rye, dr. philos, spesialist i klinisk psykologi, har utdannelse innen barnepsykiatrisk arbeid, og har i mange år vært involvert i nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid, bl.a. med tidlige tiltak for barn og familier med spesielle behov. Rye er forfatter av en rekke artikler og bøker, bla. boken «Tidlig hjelp til bedre samspill», samt redaktør og medforfatter av boken «Barn i lek og aktiv læring – pedagogisk håndbok for barnehagen», og er medforfatter av materialet til «Foreldreveiledningsprogrammet» i Norge. Han er professor ved Institutt for Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, hvor han leder Internasjonal Seksjon.

Randi Fiskå, er utdannet lærer og har mange års erfaring fra skolen, hvor hun primært har vært tilknyttet barnetrinnet. Fiskå er spesielt engasjert i leseopplæring for små barn og har arbeidet med lese- og skriveopplæringen både i vanlig klassesammenheng og for barn med spesielle behov. Fiskå er i dag klassestyrer for en 2.-klasse ved Storhaug skole i Stavanger.